Rævens dværgbændelorm


Nye fund af rævens bændelorm

Et nyt fund (2014) af rævens dværgbændelorm (Echinococcus multilocularis) ved Grindsted har fået fødevarestyrelsen til at ændre sine anbefalinger for ormebehandling af hunde, idet parasitten formentlig er mere udbredt end hidtil antaget.

Hvad er det for en orm?
Rævens dværgbændelorm er en orm, som kan forårsage alvorlige og dødelige levercyster hos mennesker. Infektionen er heldigvis yderst sjælden, men man bør tage sine forholdsregler.
Mennesker smittes når vi indtager æg fra bændelormen.
Æg findes i afføringen fra det smittede dyr -som oftest ræve, men også hunde.
Æggene findes således også på jord/fæcesforurenede bær og frugter.
Ormen smitter til hunde og ræve, når de spiser ormens mellemvært, der er mus og andre gnavere.
Når hunden eller ræven er smittet udskiller den store mængder ormeæg.
Hunden smittes IKKE ved at spise ræveafføring eller andre hundes afføring.
Hunde og ræve udviser kun meget sjældent symptomer.

Hvornår skal man behandle sin hund?

Det skal man hvis den er i særlig risiko og det vil sige:

  • Hunde, der færdes frit i naturen (herunder jagthunde); fordi man ikke kan afvise, at de spiser mus eller gnavere, når de ikke er overvåget. Disse hunde behandles hver 4. uge. Dette gøres i samråd med dyrlægen.
  • Hunde, som har været i central Europas bjergområder. Disse hunde behandles 2 dage før man vender hjem. Ormemidlet hertil kan du få udleveret hos din dyrlæge før din rejse. Denne foranstaltning er for at undgå, at der indføres flere smittebærende dyr til Danmark.
  • Hunde som skal til bl.a. Norge og Malta skal ormebehandles INDEN afrejsen.

Hvad med dem, der ikke spiser mus?

Hunde som ruller sig i ræveafføring, eller som er i nærkontakt med ræve i f.eks. rævegrave bør vaskes efter enhver form for kontakt. Dette gælder især jagthunde, der anvendes til gravjagt.
Husk også at skylle bær og andre frugter/grøntsager, der kan være forurenet.
Kontakt din dyrlæge hvis du er i tvivl om, hvorvidt din hund skal behandles eller hvis du mener din hund er i særlig risiko.